2009-11-05 10:54:00

YEŞİLOBA (MEDELE)benim memleketimMedele TarihçeMedele Köyü, Denizlinin en uzak köylerinden biridir. Uygarlıkları kucağında büyüten Menderes;in kıyısında, ona tepeden bakan ve ona hükmeden bir köyAntik coğrafyadaki adı Motella Zamanla değişim geçirerek Türkçeye uygun bir söylem şekline; Medeleye dönüşmüştür.Motella, Bahadınlar Köyü Asarında bulunan Apollon Lermenos Tapınağının yazıtlarında adı en çok geçen yerdir. Friglerden beri, Motellalıların buraya gelerek kefaret ödeyip, günahlarından arınmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Bir ara, Bizans kraliçesi Pulcherianın adının verildiği bir kent olarak, Pulcherianopolis olarak anılmıştır (M.S. 414-453) Daha sonra yine Bizanslılar Döneminde Phrygia Pakatianeye (Batı Frigyaya) bağlı küçük bir yerleşim yeri olan Motellaya piskoposluk unvanı verilerek Metallopolis (Metelloupolis / Metellopolis) denilmiştir.Motella adının nereden geldiği konusunda çeşitli araştırmalar ve yorumlar yapılmıştır: Ramsaya göre; Friglerde çok kullanılan bir kadın adı olan Motalisden, Kilikyalı (Çukurovalı) bir erkek adı olan Motalesden ya da Hitit kralı Mutalli (Muttallu) den gelmiş olmalıdırBilge Umara göre; Medelenin eski adı Motella;da; Luwi dilinde geçit, boğaz anlamına gelen ;ela sözcüğü (Mot ella) açıkça görülebilmektedir. Metha(Mota, Meda, Mada) sözcüğü ise Ma Tapınıcısı anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak Mad(a)-Ela, Ma Tapınıcısı Geçidi (Boğazı) olması gerekmektedir. Bugün Medele Köyü ile karşıdaki Dionysopolis (Ortaköy) arasındaki Menderesin aktığı derin vadi geçit (boğaz) olarak anlatılmış olmalıdır.Medele, Anadolu uygarlıklarında özellikle Friglerde yaygın olarak kullanılan Ana Tanrıça inancından kaynaklanan bir adlandırma da ola... Devamı